Cztery gimnazjalistki z Łaz laureatkami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych


W dniu 6 kwietnia 2018 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018. Wśród wyróżnionych uczniów znalazły się cztery gimnazjalistki z klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach.

Podczas uroczystości, w której uczestniczył min. Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach pan Jacek Szczotka, zostały wręczone zaświadczenia dla laureatów, listy gratulacyjne dla dyrektorów i opiekunów oraz wyróżnienia dla szkół.

 

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe należą do jednych z najbardziej prestiżowych, w jakich mogą uczestniczyć uczniowie. W roku szkolnym 2017/2018 Śląski Kurator Oświaty zorganizował 17 konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów. Gimnazjalistki z Łaz uzyskały tytuły laureata z następujących przedmiotów: Michelle Blicharz – język niemiecki, Lena Rozpara – wiedza o społeczeństwie, Joanna Wróblewska oraz Celina Łukomska – język polski.

Droga do uzyskania tytułu laureata jest niezwykle trudna i wymaga wielu godzin nauki. Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Aby przejść do kolejnego etapu należy uzyskać minimum 85% poprawnych odpowiedzi. Laureatem zostaje uczeń, który zdobył co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia w trzecim, wojewódzkim etapie konkursu. Warto podkreślić, że w etapie szkolnym brało udział ponad sześćdziesiąt tysięcy uczniów, natomiast laureaci stanowią tylko 1,3% wszystkich uczestników konkursu.

„Na każdy z trzech etapów musiałyśmy przeczytać dodatkowe lektury. Uczyłyśmy się z różnych materiałów przygotowanych dla nas przez nauczycieli. Czytałyśmy i interpretowałyśmy wiersze i teksty. Utrwalałyśmy naszą wiedzę, zostawałyśmy po lekcjach w szkole. Nie obeszło się także bez samodzielnej nauki w domu. Włożyłyśmy w przygotowania wiele wysiłku i pracy, ale uważamy, że było warto” – mówią laureatki z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Laureatka konkursu z języka niemieckiego mówi natomiast: „Język niemiecki jest moją pasją od kiedy tylko pamiętam. Czytanie książek w oryginale i oglądanie niemieckich kanałów telewizyjnych są dla mnie wielką przyjemnością. Jest to również jeden ze sposobów na wzbogacenie słownictwa. Przygotowując się do konkursu rozwiązałam wiele zadań i testów z zakresu niemieckiej gramatyki i leksyki”.

Podczas uroczystej gali laureatkom towarzyszyli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach pani Urszula Grzywa oraz nauczycielki, które sprawowały nad uczennicami opiekę dydaktyczną z przedmiotów konkursowych.

Uzyskanie tytułu laureata jest ważnym osiągnięciem zarówno dla uczniów, szkoły, jak również dla nauczycieli. Opiekunowie tegorocznych laureatów to: mgr Joanna Błoch, mgr Joanna Wróbel – Kasperska oraz mgr Katarzyna Nowak. Są to pedagodzy, którzy potrafią sprawić, iż nauka staje się pasją i wyzwaniem dla młodzieży.

Laureaci konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną, a także są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego obejmującej przedmiot, w której uzyskali tytuł, a do wybranego liceum lub technikum zostają przyjęci niezależnie od kryteriów rekrutacji.