TYTUŁ „OMNIBUSA KLAS III” PRZYZNANY!


        13 kwietnia 2018r. odbył się Gminny Konkurs Wszechstronnej Wiedzy o tytuł „OMNIBUSA KLAS III”. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Konarskiego w Łazach i Szkoła Podstawowa im. J. Jabczyńskiej w Wysokiej.

Wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów powitała  dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 w Łazach Urszula Grzywa, która życzyła powodzenia i wspaniałych wyników.

W konkursie brało udział 11 najlepszych uczniów klas trzecich ze wszystkich szkół   w gminie. Celem konkursu było wykazanie się przez uczniów wszechstronną wiedzą  i umiejętnościami, kształtowanie samodzielności, wytrwałości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie motywacji do poszerzania zainteresowań i uzdolnień.

Powołane drogą losowania jury w składzie:  Ewelina Gocyla-Dusza, Jolanta Pater, Olga Biały i Sylwia Szwej-Wojnarowska czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Po zakończeniu konkursu członkowie komisji przystąpili do skrupulatnego sprawdzania prac.                                                                                                                                                                                                   Na uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników przybyli zaproszeni goście  i współorganizatorzy konkursu: Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia –  Bożena Miklas i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury –  Grzegorz Piłka.

Tytuł „OMNIBUSA KLAS III” otrzymał Robert Cop ze Szkoły nr 1 w Łazach, przygotowany przez  Violettę Lasecką.

Drugie miejsce  zajęła Natalia de Lorm ze Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie przygotowana przez Olgę Biały. Trzecie miejsce, po dogrywce, zajął Miłosz Zagdan  ze Szkoły Podstawowej w Rokitnie Szlacheckim przygotowany przez Agatę Jankowską.

Dyrektorki Szkół, patronujące  konkursowi, Urszula Grzywa i Anna Makuch złożyły podziękowania nauczycielom, organizatorom i wszystkim dzieciom za udział w konkursie. Pogratulowały uczniom wszechstronnej wiedzy i dobrego przygotowania oraz życzyły dalszych sukcesów w konkursach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a zwycięzcy nagrody książkowe ufundowane przez współorganizatora konkursu Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu wręczono pisemne podziękowania. Organizatorzy zaprosili gości, nauczycieli i uczniów na słodki poczęstunek.

Serdecznie gratulujemy młodym mistrzom i zachęcamy wszystkich uczniów z naszej gminy do uczestnictwa w konkursach.

Anna Grabowska