Konkurs plastyczny „Aktywny senior”


REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Aktywny Senior”

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym  „Aktywny Senior”, który organizowany jest z okazji 10-lecia Olimpiady Sportowej Seniorów „TRZECI WIEK NA START”, odbywającej się w Łazach od 2008 r.

Pragniemy zmienić stereotypowe postrzeganie osób starszych. Biorą oni aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym, z pasją podejmują wiele działań, dbają o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Każdy z nas chciały mieć w swoim otoczeniu uśmiechniętą
i pełną pozytywnej energii babcię, czy zdrowego, zaradnego i pomysłowego dziadka.

 

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

 1. Szkolna 2, 42-450 Łazy

tel. 32 673 39 07

e-mail: zs1.lazy.pl

 

Patronat nad konkursem objęli: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach oraz Urząd Miejski w Łazach.

 

 1. Cel konkursu:
 2. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie różnych technik plastycznych,
 3. Wspieranie postaw twórczych.
 4. Zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca postrzegania osób starszych.
 5. Popularyzacja wiedzy i świadomości o znaczeniu zdrowego stylu życia.
 6. Propagowanie idei i działań mających na celu uaktywnienie osób starszych, aby jak najdłużej zachowały samodzielność i zdrowie.

 

 1. Adresaci konkursu i kategorie wiekowe:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I–VII szkoły podstawowej, w następujących kategoriach:

– klasa I–III

– klasa IV–V

– klasa VI–VII

 

III. Format do wyboru:

– A4 ( 210mm x 297mm)

– A3 (297mm x 420mm)

– A2 (420mm x 594mm)

 

 1. Technika:

Dowolna płaska – rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa, techniki mieszane.

 

 1. Ocena prac i nagrody:

Jury przyzna nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy w trzech kategoriach wiekowych, dla osób, które zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości podsumowania konkursu. Nagrody nie będą przesyłane pocztą.

 

 1. Terminy:
 2. Nadsyłanie i dostarczanie prac konkursowych: do 20 kwietnia 2018r (liczy się data wysłania)
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2018r
 4. Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenie nagród w terminie odbywania się
  X Olimpiady Sportowej Seniorów w Łazach, tj. 18-19.05.2018 r.

 

VII. Adres, pod który należy dostarczyć prace:

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

 1. Szkolna 2, 42-450 Łazy

 

VIII. Zasady uczestnictwa:

 1. Prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników.
 2. Prace nie mogą brać równocześnie udziału w innych konkursach.
 3. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe,
 4. Nadesłanych prac prosimy nie zginać, nie rolować.
 5. Do pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu” – wg wzoru dołączonego do niniejszego regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich i publikacji.
 4. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu i prezentacji pracy konkursowej.
 5. Wszelkie wątpliwości i zapytania proszę kierować do Pani Aleksandry Piedo – nauczyciela plastyki w SP1 w Łazach (tel. 603 263 775)

 

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika konkursu plastycznego

„Aktywny Senior”

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………….

Rok urodzenia …………………………………………….

Klasa………………………………

Szkoła …………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ……………………………..

 

Opiekun  prawny:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..

 

Podpis autora pracy………………………………………………………………..

Podpis opiekuna prawnego ……………………………………………………