Zebrania z rodzicami


W dniu 22.03.2018r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów naszej szkoły.
SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa Ia – 17:30
klasa Ib – 16:30
klasy II – VII – 17:00
klasa IVa – 18:00
GIMNAZJUM
klasy II – III – 17:00
Dyżur konsultacyjny od godz. 17:30