Żywa lekcja muzyki


W piątek, 16 marca w Szkole Podstawowej nr 1w Łazach odbyła się niezwykła lekcja, pt.: ” Żywa lekcja muzyki”, którą przeprowadzili członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dzwono-Sierbowic, pod kierunkiem Kapelmistrza Karola Skóry  Uczniowie mieli okazję zapoznać się z brzmieniem instrumentów dętych i  wysłuchać kilku żywiołowych utworów. Były także zagadki muzyczne, które dzieci rozwiązywały z entuzjazmem. Atmosfera była wspaniała, a radość i uśmiech na twarzach dzieci sprawia, że warto od najmłodszych lat uczyć je wrażliwości  i zachęcać do obcowania ze sztuką.Dziękujemy z całego serca Panu Dyrygentowi oraz Członkom Orkiestry za wspaniałą lekcję.