CHRISTMAS CARDS EXCHANGE


Uczniowie klas 2a, 5a oraz 7b Szkoły Podstawowej nr1 w Łazach wzięli udział w projekcie CHRISTMAS CARDS EXCHANGE – “Christmas wishes for my new penfriend”. Projekt polega na przygotowaniu przez dzieci kartek świątecznych dla wszystkich uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły zapisanej do projektu. Kartki zostały wysyłane, a już teraz możemy podziwiać kartki przygotowane specjalnie dla nas od uczestników projektu.
Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w projektach nie tylko wzmacnia motywację do nauki języka angielskiego, lecz także buduje poczucie tożsamości narodowej, rozbudza ciekawość świata, chęć poznawania innych kultur i zwyczajów, a ponadto kształtuje otwartą i tolerancyjną postawę wobec świata. Projekt prowadzony był pod kierunkiem
nauczycielki j. angielskiego Anny Kędzierskiej.