OGŁOSZENIE


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN 11 sierpnia 2017r..   w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach przypomina, iż dzień 22.12.2017r. tj. piątek

jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoła w tym dniu zapewni uczniom, którzy przyjdą do szkoły zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 7:15 – 16:00

 

Sekretariat, księgowość, kadry – nieczynne