Mikołajki z matematyką


W ubiegłym tygodniu uczniowie szkoły podstawowej zmierzyli się z rozwiązywaniem krzyżówek i zagadek matematycznych w ramach Mikołajek z matematyką. Dwuosobowe drużyny reprezentujące klasy czwarte, piąte, szóste i siódme oraz klasy drugie gimnazjum zmagały się z zadaniami przygotowanymi przez „matematycznego Mikołaja” . Na przerwach uczniowie chętnie odpowiadali na pytania wylosowane z matematycznego worka pytań Mikołaja. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były cukierkami a całość ozdabiały mikołajkowe plakaty wykonane przez uczniów.