„Barbórka”


„Barbórka” to święto wszystkich górników. Z tej okazji, 4 grudnia, wychowawczyni klasy 3b zaprosiła pana Pawła Olszewskiego, który pracuje na kopalni w Jaworznie i jest tatą Kuby –ucznia klasy 3b. Pan Paweł spotkał się ze wszystkimi uczniami trzecich klas. Uczniowie mogli obejrzeć z bliska galowy strój górnika, dotknąć szabli z napisem „Szczęść boże”, zobaczyć lampkę górniczą – ważny atrybut wyposażenia każdego górnika dołowego oraz aparat ratunkowy. Nasz gość opowiedział o ciężkiej i niebezpiecznej pracy pod ziemią na przykładzie jednego roboczego dnia, tj. od chwili zjazdu pod ziemię do wyjazdu po szychcie na powierzchnię. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem i zadawali dużo pytań. Wykazali się również sporą wiedzą na temat pracy górnika, wyniesioną z lekcji. Na zakończenie podziękowali za ciekawą lekcję oklaskami i życzyli panu Pawłowi bezpiecznej pracy.
Anna Grabowska