Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy


Uczniowie kl. II A, Szkoły Podstawowej w Łazach uczestniczyli w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadziła dh Gabriela Kaczyńska z OSP Ciągowicach, która jest ratownikiem. Uczniowie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych uczyli się m.in. czym jest resuscytacja krążeniowo- oddechowa i jak ją prawidłowo wykonać. Oprócz tego rozmawiali o tym, jak fachowo zaalarmować służby ratunkowe i co robić w sytuacji zagrożenie zdrowia i życia.
Spotkanie z ratownikiem zainicjowała wychowawczyni Iwona Czerwonka.