Ślubowanie uczniów klas pierwszych


26 października 2017 roku miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach.
Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego małego człowieka, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.
By dostąpić zaszczytu ślubowania pierwszoklasiści musieli najpierw zaprezentować program artystyczny i udowodnić specjalnej komisji, że zasługują na miano uczniów. W rolę ekspertów od spraw wychowania, bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania oraz wiedzy o Polsce wcielili się ich starsi koledzy, którzy wcielili się w znane nam postaci: Dorotę Zawadzką, Magdę Gesler, znanego historyka Hieronima Długosza oraz komendanta Policji Sławomira Borewicza. Program artystyczny zaprezentowany przez dzieci podobał się nie tylko komisji, ale też wszystkim zgromadzonym na sali. Po tak udanym egzaminie najmłodsi uczniowie mogli już ślubować. W podniosłej atmosferze przyrzekali sumiennie wypełniać swoje obowiązki, pilnie się uczyć, szanować nauczycieli i rodziców, dbać o dobre imię szkoły i być dobrym Polakiem. Następnie pani dyrektor olbrzymim ołówkiem pasowała każdego pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach.

Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy wszystkim pierwszakom radosnego wkroczenia w świat nauki i wielu sukcesów w szkole!