Wybory do Samorządu Gimnazjum


Podobnie jak w szkole podstawowej, w dniu dzisiejszym (5 października) swój Samorząd Uczniowski wybierało gimnazjum. Przewodniczącym został Kacper Milka (3b), zastępcą przewodniczącego została Emanuela Mazur (3b), a sekretarzem – Nikodem Głąb (3d). Gratulujemy!!!