Wizyta na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Zgodnie z wieloletnią tradycją 27 września uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum w Łazach gościli w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach XXXIII Osobliwości Świata Fizyki młodzież wysłuchała wykładów: „Elektromagnetyzm wokół nas”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciepło, zimno, gorąco, mróz!”. Prowadzenie zajęć poprzez przedstawienie wielu badań na profesjonalnym i specjalistycznym sprzęcie oraz styczność z nauczycielami akademickimi było kolejnym bogatym doświadczeniem życiowym dla młodych ludzi. Takie spotkania uświadamiają nam, jakich ogromnych odkryć dokonał człowiek i jak wiele zostało jeszcze do odkrycia. Poza tym uczniowie mogą się przekonać, że obcowanie z nauką może być bardzo przyjemne i budzić nowe fascynacje.