Rozpoczęcie roku szkolnego ZS1 w Łazach


4 września 2017 roku w naszej szkole zainaugurowano rok szkolny 2017/2018.

W hali sportowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły pani Urszula Grzywa. W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach będą uczyły się klasy I – VII oraz klasy II-III gimnazjum. Po raz pierwszy od początku istnienia gimnazjum nie było naboru do klas pierwszych. To tylko jedno z wielu złożeń wchodzącej w życie reformy systemu edukacji. W szkole podstawowej powitaliśmy z kolei 2 oddziały klasy 7. Zgodnie z reformą oświaty w klasach pierwszych, czwartych i siódmych będzie wdrażana nowa podstawa programowa. Po okolicznościowych przemówieniach Dyrektora Szkoły oraz zaproszonych gości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.
W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.