Gratulacje dla Karoliny Rudy


Gratulacje dla Karoliny Rudy z klasy II c, za zajęcie III miejsca w gminnym konkursie plastycznym pt. „Łazy w 2050 roku”.