„Dni Ziemi w Zespole Szkół nr 1 w Łazach”


Od zarania dziejów człowiek oddziaływał na otaczającą go przyrodę i wałczył z nią o przetrwanie dla swego gatunku. Ale jednocześnie niektóre jej obiekty czy obszary chronił. Ochrona przyrody na naszych ziemiach ma stałe tradycje.
Za sprawą człowieka następuje niezwykle groźne zaśmiecenie Jury – dla mieszkańców a także pseudo turystów. Każdy las, zbiornik czystej jeszcze wody lub strumyk staje się wysypiskiem śmieci – jest to niezwykle bolesne i świadczące o niskiej kulturze, a także braku poszanowania dla niezwykłego piękna jurajskiej przyrody.
Edukacja ekologiczna to ciąg dalszy działań, które realizuje ZS nr 1 w Łazach. Tegoroczne obchody Dni Ziemi obejmowały m.in. pisanie „Listów do Ziemi”, w których uczniowie zawarli prośby skierowane do dorosłych o poszanowanie przyrody, zwrócenie uwagi na segregowanie śmieci oraz recykling. Kolejnym krokiem było barwne i dynamiczne wydarzenie w przestrzeni publicznej, z użyciem plansz, plakatów i transparentów. Prośbą połączenia edukacji z happeningiem okazała się trafna, a mieszkańcy wyrazili zainteresowanie i aprobatę. Nieobeszło się oczywiście bez zorganizowania uroczystej sesji ekologicznej w naszej szkole. Obejmowała ona podsumowanie projektów edukacyjnych pn.„Odpady – problem lokalny, problem lokalny” oraz „Zdrowy styl życia”, a także zostały przedstawione bieżące działania ekologiczne. Odbyła się prezentacja doświadczeń z fizyki i chemii przygotowanych i omówionych przez młodych naukowców. Z dużym uznaniem spotkał się pokaz mody ekologicznej, w którym to uczennice zaprezentowały stroje wykonane z papieru, gazet i folii itp. Ciekawym okazał się także konkurs ekologiczny. Drużyny chłopców i dziewcząt zmierzyły się w konkurencji dotyczącej odgadnięcia prezentowanych multimedialnie obrazów przyrodniczych.
Sesję zakończono prezentacją multimedialną o roli wody i jej różnych obliczach. Wierzymy, że całe te wydarzenie przyczyniło się do zwiększenia świadomości uczniów na temat potrzeby ochrony środowiskowa, a także kształtowania postaw proekologicznych, prozdrowotnych, jak równie promocji środowiskowej.
Małgorzata Ślęzak