Dzień flagi


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – to polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).
W związku z tym dniem, w szkole odbywają się zajęcia dotyczące prezentowania barw narodowych…