Listy dla ziemi


Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Łazach, w drugiej połowie kwietnia wzięli udział w akcji ekologicznej „ Listy dla Ziemi” zainicjowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA. Działania rozpoczęły pogadanki przeprowadzone przez nauczycielki przyrody i biologii. Uczniowie w swoich listach zawarli prośby skierowane do dorosłych o poszanowanie przyrody. Podejmowali problemy mające wpływ na stan środowiska przyrodniczego, zastanawiali się nad segregacją odpadów, recyklingiem, sposobem zmniejszenia emisji szkodliwych gazów powstałych w trakcie spalania odpadów w piecach domowych. Mieli całe mnóstwo świeżych i prostych do zrealizowania pomysłów! Najciekawsze listy udekorowały potem korytarz szkolny.
Uczniowie szkoły podstawowej 25 kwietnia 2017r. uczestniczyli w barwnym i dynamicznym wydarzeniu – happeningu ekologicznym, w trakcie którego wyposażeni w plansze, transparenty przeszli ulicami naszego miasta.
Podejmowane działania ekologiczne związane były też z obchodami Dnia Ziemi. Zachęcają do ekologicznego stylu życia, pokazują jak można zmienić swoje codzienne przyzwyczajenia z korzyścią dla zdrowia i środowiska przyrodniczego. Z tej okazji na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę tematyczną i zaprezentowano plakaty ekologiczne wykonane przez naszych uczniów.
Bądź eko! Działaj lokalnie na rzecz środowiska. Każdy z nas w codziennym życiu może robić cos wartościowego dla przyrody.

Dorota Domińczyk