Egzamin gimnazjalny


W dniach 19-21 kwietnia w całej Polsce odbywały się egzaminy gimnazjalne. Podobnie było i w naszej szkole. Uczniowie z 3klas gimnazjalnych zmagali się przez trzy dni z niełatwymi testami sprawdzającymi ich wiedzę. W środę, punktualnie o godz. 9 rano rozpoczął się egzamin gimnazjalny z części humanistycznej. Gimnazjaliści musieli odpowiedzieć na pytania z WOS-u i historii. Następnie uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. W kolejnym dniu sprawdzana była wiedza z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych czyli z chemii, fizyki, biologii i geografii. Ostatni dzień egzaminów to sprawdzenie wiedzy z języków obcych. W czerwcu wyniki. Razem ze świadectwem otwierają furtkę do wybranej szkoły średniej…