UCZNIOWIE KONARSKIEGO NA MODELOWEJ KONFERENCJI ONZ ŻERMUN 2017


W naszym gimnazjum uczestnictwo w ŻERMUNIE organizowanym przez I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu stało się już tradycją. Od kilku lat delegaci Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego dzielnie reprezentują nas podczas dwudniowych prac modelowej konferencji ONZ. Zadanie do łatwych nie należy, ponieważ językiem obowiązującym jest język angielski a tematyka jak co roku poważna. Tematem ogólnym tegorocznej VIII Modelowej Konferencji ONZ była poprawa stanu służby zdrowia na świecie. Delegaci –uczniowie- pracowali w pięciu różnych komisjach: politycznej, rozbrojenia, praw człowieka, ochrony środowiska oraz specjalnej. Poruszali takie zagadnienia jak: rola organizacji humanitarnych na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, promowanie dążenia kobiet do utrzymania zdrowia, walka z zagrożeniem chorobami zakaźnymi oraz obniżenie wskaźnika śmiertelności wśród dzieci. W komisji specjalnej stworzyli projekty mające na celu wyeliminowanie przemocy domowej z naszej społeczności lokalnej. Gośćmi specjalnymi były Pani doktor Dagmara Makowska-Mainka – kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz Pani Halina Bulska-Sobusik – psycholog, pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. rozwiązywania problemów alkoholu i narkomanii. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Dyrektor Delegatury w Sosnowcu (Kuratorium Oświaty w Katowicach), Prezydent Miasta Zawiercie oraz Starosta Zawierciański.
W tym roku szkołę naszą reprezentowały dwie pięcioosobowe delegacje uczniów klas „językowych” z klasy 1b: Natalia Szubert oraz Julia Szymańska, 2b: Gabriela Policht, Amelia Pałasz, Dagmara Pilarska, 3b: Justyna Nicoś, Kornelia Porzeżyńska, Oliwia Foryś, Jakub Nicoś oraz Igor Czerwiński. Gabriela Policht została wyróżniona i nagrodzona jako najlepszy mówca w swojej komisji. Gratulujemy, jesteśmy dumni! Za rok wybieramy się znowu!!

Agnieszka Dąbrowska