Zebrania rodziców


W dniu 30.03.2017 r., o godz. 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Blogger Picture Window template by dem10; http://www.dem10.com/istock/istock_edu.jpg