Dwudniowe obrady ONZ


10 marca w I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu zakończyły się dwudniowe obrady ONZ. Byliśmy tam. Każda szkoła reprezentowała inny kraj, a „delegaci”, jak co roku, debatowali w pięciu komisjach: politycznej, praw człowieka, rozbrojenia, ochrony środowiska oraz w komisji specjalnej. W czasie konferencji uczniowie mieli doskonałą okazję, aby poznać się lepiej i porozmawiać w języku angielskim na ważne tematy społeczne i polityczne. W tym roku tematem ogólnym była poprawa stanu służby zdrowia na świecie. Uczniowie poruszali między innymi takie zagadnienia jak: rola organizacji humanitarnych na obszarach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, promowanie dążenia kobiet do utrzymania zdrowia, walka z zagrożeniem chorobami zakaźnymi oraz obniżenie wskaźnika śmiertelności wśród dzieci. W komisji specjalnej utworzono specjalne projekty mające na celu wyeliminowanie przemocy domowej z naszej społeczności lokalnej. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji konferencji były: p. dr D. Makowska-Mainka – kierownik oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz p. H. Bulska-Sobusik – psycholog, pełnomocnik Prezydenta Miasta Zawiercie ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Panie wygłosiły prelekcje i odpowiedziały na liczne pytania naszych gości. Gimnazjaliści obejrzeli również prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów I LO.
Honorowy patronat nad konferencja objęli: Dyrektor Delegatury w Sosnowcu (Kuratorium Oświaty w Katowicach), Prezydent Miasta Zawiercie oraz Starosta Zawierciański.
Wrócimy tu za rok…