Apel pod hasłem „Bezpieczny internet”


W dniu 27 lutego odbył się apel podsumowujący szereg akcji nt. bezpieczeństwa w sieci. Liczne plakaty i wystawki na korytarzu szkolnym i w bibliotece informowały nas o zagrożeniach związanych z niewłaściwym użytkowaniem, ważnego przecież źródła informacji, jakim jest internet.
Uczniowie klas IV – VI i gimnazjum obejrzeli prezentację multimedialną na temat zagrożeń, wysłuchali inscenizacji przygotowanej przez uczniów z klasy IVb i IIb gimn. dotyczącej bezpiecznego korzystania z internetu, a także dowiedzieli się o uzależnieniach do jakich może doprowadzić niekontrolowane obcowanie z nowoczesną technologią.