Spektakle edukacyjno – profilaktyczne w naszej szkole


W ramach działań wychowawczo – profilaktycznych oraz we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  nawiązaliśmy współpracę  z Profilaktyczno-Edukacyjnym Teatrem dla Dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa.
20 lutego 2017r. uczniowie klas III – VI szkoły podstawowej oraz klas I -III gimnazjum mieli możliwość obejrzenia spektakli profilaktycznych.
Dla uczniów klas III – IV aktorzy zaprezentowali spektakl ,,Bella”, ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji we wszystkich jej postaciach: przemoc fizyczna, słowna, psychiczna i cyberprzemoc.
„Widowisko ukazuje nam wielką prawdę. A mianowicie, że najczęstszą przyczyną, przez którą młody człowiek staje się agresorem jest brak zainteresowań, nieasertywna postawa życiowa, błędne przekonanie, że w dzisiejszych czasach takie właśnie zachowanie jest właściwe. Pośród przyczyn takiego stanu rzeczy m.in. pojawia się nuda. Dlatego aby powstrzymać narastanie agresji, nienawiści i nietolerancji warto zorganizować czas wolny młodzieży. Pokazać, że poza lekcjami można zajmować się np. sportem czy kulturą.
Poprzez sztukę wspaniale można wzbogacić postrzeganie świata przez młodzież. Ukazać właściwe, wartościowe wzorce, wolne od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej; przedstawić rolę dorosłych, jako opiekunów, zawsze stojących w obronie pokrzywdzonych.”

Natomiast klasy V i VI oraz gimnazjaliści obejrzeli ,,Tysiąc lajków”, przedstawiający problem przemocy i agresji w sieci oraz ukazujący rolę rodziny i przyjaciół..
„Sympatyczne przedstawienie pełne humoru ale i skłaniające do głębokich przemyśleń- co jest w życiu najważniejsze? Kult pieniądza, władzy i pięknego wizerunku w dzisiejszych czasach przesłania wartości, a zaburzone relacje z rówieśnikami i rodziną rzutują na całokształt życia.
Czasy wszechobecnej elektroniki zmieniły świat przemocy i agresji w świat cyberprzemocy. W poczuciu anonimowości i bezkarności łatwo jest znaleźć przypadkową ofiarę i zniszczyć jej życie. Łatwo jest leczyć się z własnych kompleksów ośmieszając innych. Słowa jednak ranią i przemoc może się nasilić. To powód dla którego dorośli powinni reagować na zachowanie on-line swoich dzieci.”

Prezentowane spektakle podobały się uczniom, którzy w rozmowach z wychowawcami i pedagogiem szkolnym zakomunikowali, że chcieliby, aby częściej do szkoły ,,zaglądali” aktorzy z takim repertuarem.

Pedagog szkolny