Zebrania dla rodziców


.Zebrania z rodzicami poświęcone wynikom w nauce i zachowaniu odbędą się w dniu 22 i 23 listopada 2016r. wg porządku:

  • – szkoła podstawowa klasy IIa, IIb, IIc –   dnia 22.11.2016r., godz. 1700
  • – szkoła podstawowa klasy I, IIIa, IIIb, IIIc – dnia 23.11.2016r., godz. 1700
  • – szkoła podstawowa klasy IV – VI –                 dnia 23.11.2016r., godz. 1700
  • – gimnazjum klasy I – III –                         dnia 23.11.2016r., godz. 1700

 

Wszyscy nauczyciele, którzy nie są wychowawcami pełnią dyżur konsultacyjny dnia       23.11.2016r. od godz. 1730.