Dnia 27 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej a.
,,My się szkoły nie boimy,
choć i praca czeka nas.
Śmiało do niej dziś wkroczymy,
bo nauki nadszedł czas.”

Tymi słowami rozpoczęła się ta wspaniała uroczystość, która wpisała się na stałe
w kalendarz szkolnych imprez. To bardzo ważne wydarzenie i stresujące zarówno dla naszych najmłodszych uczniów jak i ich rodziców. Choć nasi Pierwszoklasiści mieli na początku nieco przerażone miny, to bardzo dostojnie prezentowali się w odświętnych strojach. Otuchy dodawali im wzruszeni Rodzice, którzy odwiedzili nasza szkołę w bardzo licznym gronie.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Staniaszek, Radni w osobach: Danuta Ludwikowska i Jutyna Kośmida, Dyrektor Biblioteki Publicznej Elżbieta Gradzik, Małgorzata Poskrobko, grono pedagogiczne i uczniowie klas starszych. Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała pani Wicedyrektor Katarzyna Wróbel.
Impreza składała się z dwóch części: artystycznej i oficjalnej.
W części pierwszej uczniowie przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Ich zadaniem było między innymi zaśpiewanie piosenki „Witaj szkoło”, recytowanie wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po wykonaniu wszystkich zadań zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty” i zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej.
Potem nastąpiła część oficjalna: wprowadzenie pocztu sztandarowego, odśpiewanie hymnu państwowego oraz przystąpienie do uroczystego ŚLUBOWANBIA. Po złożonej przysiędze Pani dyrektor przystąpiła do aktu pasowania uczniów. Na zakończenie Najmłodsi otrzymali legitymacje i dyplomy od dyrekcji szkoły, prezenty od zaproszonych gości oraz rogi obfitości od rodziców.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Iwona Czerwonka