Konkursy matematyczne czas zacząć


W miesiącu wrześniu uczniowie naszego gimnazjum przystąpili do XII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ). Olimpiada ta jest kontynuacją odbywającej się dotychczas Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części: testowej i korespondencyjnej. W dniu 29 września 2016 r. o godz. 9.00 w naszej szkole odbyła się część testowa. Z kolei rozwiązane przez uczniów zadania części korespondencyjnej należy przesłać najpóźniej do dnia 17 października 2016 r. do Komitetu Okręgowego OMJ. Zachęcamy uczniów do udziału w zawodach, gdyż już finaliści Olimpiady zyskują szereg uprawnień, m.in. zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz pierwszeństwo wyboru dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej, z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej. Warto więc wykorzystać tę okazję, uwierzyć w siebie i spróbować swoich sił!!!

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA w ZS nr 1

W piątek 30 września w Zespole Szkół nr 1 w Łazach obchodzony był Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia .To szkolne przedsięwzięcie miało na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po wakacjach. Tego dnia uczniowie klas czwartych wzięli udział w między klasowym turnieju tabliczki mnożenia .Podczas przerw uczniowskie patrole przepytywały zarówno uczniów jak i dyżurujących nauczycieli. Akcja sprawiła wiele radości samym egzaminowanym, którzy za udzielenie dobrej odpowiedzi częstowali się słodkim cukierkiem. Gratulujemy!!!