Uniwersytet Dziecięcy w Łazach zaprasza!


 

Jak powstało życie na Ziemi? Czy można zamienić domową kuchnię w prawdziwie laboratorium chemiczne? W jaki sposób nowoczesne technologie ulepszają nasz świat?  To tylko niektóre pytania, które będą tematem przewodnim sobotnich spotkań z nauką, organizowanych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Łazach.

 

Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta i Gminy Łazy, skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat.

Interaktywne wykłady, przygotowane specjalnie z myślą o młodych pasjonatach nauki, odbywają się raz w miesiącu w soboty w  Zespole Szkół nr 1 w Łazach.

 

Podczas dziesięciu wykładowych spotkań dzieci mogą w przystępny sposób zapoznać się z ciekawostkami z różnych dziedzin nauki – przyrody, techniki, historii. Wszystkie zagadnienia prezentowane są przez sprawdzonych wykładowców z całej Polski, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, eksperymentów i eksponatów. Oferta Uniwersytetu Dziecięcego obejmuje także praktyczne warsztaty fakultatywne, spotkania z ciekawymi osobami, wycieczki naukowo-krajoznawcze, zajęcia sportowe.

 

Dla wszystkich studentów Uniwersytetu Dziecięcego przygotowano indeksy, które otrzymają podczas Uroczystej Inauguracji, zaplanowanej na 15 października. Tego dnia dzieci będą miały okazję wziąć udział w pierwszym pokazie naukowym pt. „Kuchenne rewolucje, czyli fizyk w kuchni”, przygotowanym przez ekipę Pana Korka – naukowców i popularyzatorów nauki.

 

Liczba miejsc na Uniwersytecie Dziecięcym jest ograniczona, dlatego ze zgłoszeniem dziecka nie należy zwlekać do samego końca. Roczny koszt uczestnictwa w zajęciach UDŁazy to 100 zł (10 wykładów). Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej (www.wsb.edu.pl/ud) lub uzyskać w Biurze Uniwersytetów Dziecięcych WSB pod nr telefonu 32 295 93 15.

 

Uniwersytet Dziecięcy w Łazach to jeden 17 Uniwersytetów Dziecięcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jakie organizowane są w miastach i gminach województwa śląskiego i małopolskiego. Realizowane projekty mają na celu rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat, rozbudzenie ich aktywności poznawczej oraz przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Uniwersytet Dziecięcy w Łazach organizowany jest pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Łazy.