Wrzesień 2016 – Podaruj książkę bibliotece


Biblioteka szkolna prowadzi akcję pozyskania książek, które wzbogacą księgozbiór biblioteki. I Ty możesz zostać darczyńcą, ofiarując niepotrzebne w domu książki. Prośbę kierujemy do wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Na ofiarodawców oczekujemy w bibliotece szkolnej.