Rozkład jazdy autobusu oraz plan zajęć na poniedziałek


Gimnazjum

1a

1b

1c

PONIEDZIAŁEK

1.

j.polski

j.niemM/infJ

2.

wf

matematyka

j.polski

3.

inf1/j.niem2

j.polski

j.angM/j.niemJ

4.

biologia

muzyka

historia

5.

matematyka

j.ang(PN)/wfS

zaj. z wych.

6.

geografia

religia

matematyka

7.

j.niem1/j.ang2

zaj. z wych.

religia

8.

religia

j.niemPN/j.angS

l. M.K.

9.

2a

2b

2c

2d

PONIEDZIAŁEK

1.

– /wf▲

– /wf▲

2.

fizyka

biologia

j.polski

j.polski

3.

j.polski

historia

j.polski

biologia

4.

matematyka

j.angP/j.niemSN

matematyka

j.niemiecki

5.

historia

geografia

historia

j.angielski

6.

religia

wos

fizyka

historia

7.

wf / –

wf/ wf▲

wf/ wf▲

wf/ –

8.

j.angielski

9.

3a

3b

3c

PONIEDZIAŁEK

1.

j.polski

j.angP

2.

historia

j.angSN/ j.niemP

chemia

3.

wf/ wf▲

j.polski

wf/wf▲

4.

geografia

fizyka

j.polski

5.

fizyka

religia

j.niemiecki

6.

j.angielski

zaj. z wych.

matematyka

7.

wos

j.niemSN/wfP

ed. dla bez.

8.

wfSNP

wfSN

wfSNP

9.

Szkołą Podstawowa

4a

4b

4c

5a

6a

PONIEDZIAŁEK

1.

j.ang/ –

muzyka

przyroda

matematyka

religia

2.

zaj.komp/j.angI

przyroda

matematyka

wf

j.polski

3.

matematyka

matematyka

zaj. tech.

muzyka

matematyka

4.

j.polski

zaj.kom1/j.ang2

j.polski

j.angielski

wf/wf▲

5.

muzyka

wf/wf

wf/wf▲

j.polski

matematyka

6.

-/ j.niemI

j.ang1/zaj.komp2

j.polski

muzyka

7.

j.ang1/ –

 

 

 

ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSU SZKOLNEGO PRZED ZAJĘCIAMI

PONIEDZIAŁEK

I:Wysoka Dzwonek (6:50), Wysoka Fabryka (6:53), Wiesiółka (7:00), Kuźnica(7:10), Ciągowice (7:15) Gimnazjum

1a, 1c , 2a▲, 2d▲, 3a, 3b,

6:50- 7:25

II: Rokitno Szlacheckie (7:25), Młynek (7:35), Brzozowa (7:45), Głazówka (7:48), Gimnazjum

1c, 3a, 3bP,

7:25 – 7:55

III: Wysoka Dzwonek (8:00), Wysoka Fabryka (8:03), Wiesiółka (8:05), Ciągowice (8:10),

1b, 2a, 2b,

2c, 2d, 3bSN,3c

8:00 – 8:30

IV: Rokitno Szlacheckie(Krzyżówka)( 8:20 ), Gimnazjum

1b, 2b,

3bSN,3c

8:20 – 8:30

ROZKŁAD ODJAZDÓW AUTOBUSU SZKOLNEGO

PO ZAJĘCIACH

PONIEDZIAŁEK

I:Młynek, Rokitno Szl., Głazówka

SP

13:50

II:Młynek, Rokitno Szl., Mitręga, Wysoka, Wiesiółka, Ciągowice, Kuźnica

1c, 2a, 2b, 2d, 3bP,

14:45

III: Rokitno Szl.,

Wysoka, Wiesiółka, Ciągowice,

1a, 1b, 2c, 3a, 3bSN, 3c

15:35