Spotkanie autorskie w bibliotece szkolnej


„Ocalić od zapomnienia…” – to tytuł książki o historii harcerstwa na Ziemi Łazowskiej, napisanej przez Panią Jolantę Dudek. W dniu 28 kwietnia 2016r. w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Łazach odbyło się spotkanie z autorką książki. Pani Jolanta jest również współautorką książek o harcerstwie na Ziemi Zawierciańskiej oraz historii Liceum Pedagogicznego w Zawierciu.
Mimo, że hufiec w Łazach już nie istnieje, druhna Jolanta nadal aktywnie uczestniczy w życiu harcerskim. Obecnie jest skarbnikiem Hufca Ziemi Zawierciańskiej, a także skarbnikiem Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w Zawierciu.
Jak widać Pani Jolanta jest osobą bardzo zapracowaną, ale mimo to, znalazła czas na spotkanie z nami i z naszą młodzieżą. Opowiedziała nam przebieg swojej kariery zawodowej, a właściwie to od czasu pierwszego kontaktu ze szkołą, kiedy rozpoczęła naukę w klasie pierwszej. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali historii szkoły w Łazach od osoby, która z tą szkołą była związana wiele lat. Najpierw jako uczeń, później nauczyciel języka polskiego, a wreszcie wicedyrektor i dyrektor. Ożyły postaci, których nie ma już wśród nas, a inni nie pracują już zawodowo, ale nadal są dla nas bardzo ważni.
Pani Jolanta barwnie i humorystycznie opowiedziała także swoje najciekawsze przygody harcerskie i obozowe. Mówiła o zaletach bycia harcerzem, odpowiadała na zadawane przez uczniów i członków drużyny „Amonit”, która wchodzi obecnie w skład Hufca Zawiercie, pytania
i mamy nadzieję, że zachęciła tym młodzież do pięknej, harcerskiej przygody.

Joanna Juśko
Elżbieta Skałbania-Kubica