TYTUŁ „OMNIBUSA KLAS III” PRZYZNANY!


11 kwietnia 2016r. odbył się Gminny Konkurs Wszechstronnej Wiedzy o tytuł „OMNIBUSA KLAS III”. Organizatorami konkursu był Zespół Szkół nr 1 w Łazach i Szkoła Podstawowa im. J. Jabczyńskiej w Wysokiej.
Wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów powitała dyrektor ZS nr 1 w Łazach Urszula Grzywa, która życzyła powodzenia i wspaniałych wyników.
W konkursie brało udział 11 najlepszych uczniów klas trzecich ze wszystkich szkół w gminie. Celem konkursu było wykazanie się przez uczniów wszechstronną wiedzą i umiejętnościami, kształtowanie samodzielności, wytrwałości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie motywacji do poszerzania zainteresowań i uzdolnień.

Powołane drogą losowania jury w składzie: Bogumiła Ćwiękała, Aneta Kajdańska, Anna Gawrońska i Anna Białas czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Po zakończeniu konkursu członkowie komisji przystąpili do skrupulatnego sprawdzania prac. Na uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników przybyli zaproszeni goście i współorganizatorzy konkursu: Kierownik Wydziału Edukacji – Bożena Miklas i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Grzegorz Piłka.

Tytuł „OMNIBUSA KLAS III” otrzymał Krzysztof Parzoch z Zespołu Szkół nr 1 w Łazach, przygotowany przez Bogusławę Skulską.

Drugie miejsce ex aequo zajęli Justyna Kuligowska przygotowana przez Jagodę Krzyścik i Oliwier Łukasik przygotowany przez Annę Grabowską, oboje z Zespołu Szkół nr1 w Łazach. Trzecie miejsce zajęła Anna Wróblewska ze Szkoły Podstawowej im. J. Jabczyńskiej przygotowana przez Annę Białas.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej Anna Makuch podziękowała nauczycielom, organizatorom i wszystkim dzieciom za udział w konkursie. Pogratulowała uczniom wszechstronnej wiedzy i dobrego przygotowania oraz życzyła dalszych sukcesów w konkursach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a zwycięzcy nagrody książkowe ufundowane przez współorganizatora konkursu Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu wręczono pisemne podziękowania. Organizatorzy zaprosili gości, nauczycieli i uczniów na słodki poczęstunek. Serdecznie gratulujemy młodym mistrzom i zachęcamy wszystkich uczniów z naszej gminy do uczestnictwa w konkursach.

Anna Grabowska