Egzamin gimnazjalny


Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:
a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 roku (poniedziałek), godz. 9.00 i 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 roku (czwartek), godz. 9.00 i 11:00,
c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 roku (piątek), godz. 9.00 (POZIOM PODSTAWOWY) i 11:00(POZIOM ROZSZERZONY) .

Uczniowie w tych dniach przychodzą do szkoły na 8:15.
Egzaminy w dniach 18 i 19 odbywają się w budynku przy ulicy Kościuszki, 20 w budynku przy ulicy Szkolnej.

DOJAZDY W DNIACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 18- 20.04.2016

SZKOŁA PODSTAWOWA 18- 19.04.2016
7:20 Rokitno,
7:25 Młynek,
7:30 Głazówka,
Po zajęciach odjazd tylko po 7 lekcji, czyli 14:45

GIMNAZJUM 18- 20.04.2016
7:50 Wysoka Dzwonek,
7:55 Wysoka Ogród,
8:00 Ciągowice,
8:10 Rokitno Szlacheckie

Odjazd po zakończeniu egzaminu, ok. godz. 13.