Światowy dzień wody


Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.
Ten dzień w naszej szkole nie przeszedł bez echa. Wystawa prac przygotowana przez panie A. Synowiec oraz M. Ślęzak na szkolnym korytarzu z pewnością jest kopalnią wiedzy oraz zmusza do refleksji nad rolą wody w naszym życiu.