Wycieczka do Wieliczki klas trzecich Zespołu Szkół nr 1 w Łazach


5 listopada uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami wyjechali na wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce. Na miejscu czekali na nas przewodnicy, którzy zabrali nas w świat legend wielickiej kopalni. Już na początku trasy dzieci miały do pokonania 380 schodów w głąb kopalni. Jednak wysiłek się opłacił. Na dole witały nas wykute w soli piękne komory, unikalne solne rzeźby i konstrukcje ciesielskie. Zobaczyliśmy między innymi komorę M. Kopernika, J. Piłsudskiego czy Kazimierza Wielkiego. Dzieci poznały historię kopalni, sposoby wydobywania soli, zobaczyły też dawne narzędzia i maszyny górnicze. Przewodnik opowiedział również uczniom legendę o św. Kindze i dzieci mogły zwiedzić dedykowaną Jej cudowną kaplicę – najpiękniejszą grotę w kopalni. Dużą atrakcją okazało się oglądanie krótkiego filmu w 5D o pracy w kopalni. Zwiedzanie zakończyło się na poziomie 135 metrów pod powierzchnią, ciekawym doświadczeniem była podróż windą górniczą, która wyniosła nas na powierzchnie. Dziękujemy rodzicom z klasy III b za pomoc podczas wycieczki.:)