Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej


28 września 2015r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. W dniu wyborów uczniowie udawali się do lokalu wyborczego, aby oddać głos na swojego kandydata. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza ,która podliczyła głosy i ogłosiła wyniki .
Przewodniczącą została Zosia Wróbel z klasy 6b
Zastępcą Julia Kowalska z klasy 6a
Sekretarzem Igor Łuszczyński z klasy 5
Wybory były świętem demokracji w szkole, ważnym doświadczeniem dla wszystkich uczniów oraz szansą na wzmocnienie postaw obywatelskich.