Egzaminy


Informacja o obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka nowożytnego

Uczniowie przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

– Wszyscy uczniowie przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

– Jeśli uczeń kontynuuje w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w szkole podstawowej, zdaje egzamin z tego języka obowiązkowo również na poziomie rozszerzonym.

– W przypadku, gdy uczeń wybiera język obcy nowożytny, którego naukę rozpoczął w gimnazjum, zdaje obowiązkowo egzamin z tego języka na poziomie podstawowym, ale może też dodatkowo zadeklarować chęć zdawania egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym z tego języka.

 

SPRAWDZIAN I EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014