Światowy dzień Ziemi


Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi rozpoczęto zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą zorganizowano w ramach ogólnopolskiego konkursu „ Drugie życie elektrośmieci”. Uczniowie i ich rodzice zaangażowali się w akcję i dzięki temu zebraliśmy wiele kilogramów ZSEE. Bardzo nas to cieszy, że przynosząc niepotrzebne odpady oszczędzają środowisko. Przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UMiG Łazy pozyskane elektroodpady z całego obszaru gminy przekazano do utylizacji.
24 kwietnia odbył się happening ekologiczny, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum razem z opiekunami. Uczniowie wyposażeni w „ recyklingowe” instrumenty, które powstały z odpadów, transparenty, plansze, plakaty, skandując wypisane na nich hasła ekologiczne przeszli ulicami naszego miasta. A wszystko po to, aby nagłośnić problem nadmiernej ilości śmieci, kształcić nawyki segregowania śmieci i zachęcać do ekokonsumpcji. Ekologiczny przemarsz przebiegał bardzo żywiołowo i w atmosferze dobrej zabawy.
Każdy z nas chce żyć w czystym środowisku, jednak nie zawsze dbamy o ład naszej planety. Mimo wprowadzonych w całym kraju obowiązkowych opłat za wywóz odpadów komunalnych, nadal w lasach i na obrzeżach miast napotykamy nielegalne wysypiska śmieci. Nierzadko znajdujemy w lesie zeskrobane izolacje kabli elektrycznych, plastikowe opakowania czy opony. Okres rozkładu jednej foliowej torby wynosi od 100 do 400 lat, a plastikowej butelki – 500 lat.
Znajdźmy chwile na refleksję nad przyrodą, nad własnymi działaniami i postawami. Wspólnie chrońmy nasze środowisko!
Przeprowadzone akcje zawierały elementy edukacyjne jak i integracyjne, zostały przygotowane przez nauczycieli przyrodników.